lzth.net
当前位置:首页 >> %2,%4,6,8算24点 >>

%2,%4,6,8算24点

8*6/(4/2) 8/4*6*2 8*6/(4-2) 4*8-6-2 就这么多,希望采纳

多种算法,举例如下: 6÷(4-2)×8=24 6÷4×2×8=24

(-2)×(-6)+(4+8) =12+12 =24

解:∵已知4、 8、 6、8需运用加、减、乘、除使等式成立 最终结果等于24 根号4 = 正2或负2 舍去=-2 ∴根号4 = 2 ∴6 × 4 × (8 ÷ 8)= 24 × 1 = 24 8 × [6 ÷(8 ÷ 4)] = 8 × (6 ÷ 2)= 8 × 3 = 24 8 + 8 + 6 + 根号4 = 16 + 6 + 2 = 22 + 2 = 24 ...

(2+6/6)*8 =(2+1)*8 =3*8 =24; (2-6+8)*6 =4*6 =24; (2*6-8)*6 =(12-8)*6 =4*6 =24; 2*6*(8-6) =12*2 =24; …… 供参考。

2×6+4+8

1: (2 + 2) × 4 + 8 2: ((2 + 2) × 4) + 8 3: 2 × 2 × 4 + 8 4: (2 × 2) × 4 + 8 5: (2 × 2 × 4) + 8 6: ((2 × 2) × 4) + 8 7: (2 × (2 × 4)) + 8 8: 2 × (2 × 4) + 8 9: (2 × (2 + 8)) + 4 10: 2 × (2 + 8) + 4 11: 2 × (2 × 8 - 4) 12: 2 × ((...

6*8=48 48/4=12 12*2=24

共6种不同算法,举例如下: 2×(4×5-8)=24 4×2×(8-5)=24

用3,4,6,8算24点,共有38种算法。[3×﹙8-6﹚]×4[6×﹙4+8﹚]÷3[﹙4+8﹚×6]÷3﹙8-6﹚×﹙4×3﹚﹙3×4﹚×﹙8-6﹚4×[﹙8-6﹚×3]6×[﹙3×4﹚-8][﹙4+8﹚÷3]×6﹙6÷3﹚×﹙8+4﹚[﹙8÷4﹚+6]×3[﹙8+4﹚÷3]×66×[﹙8+4﹚÷3][﹙8+4﹚×6]÷3﹙4+8﹚...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com