lzth.net
当前位置:首页 >> %2,%4,6,8算24点 >>

%2,%4,6,8算24点

6×8÷[(-4)÷(-2)]=24

多种算法,举例如下: 6÷(4-2)×8=24 6÷4×2×8=24

(4-2)×(10-8)×6 =2×2×6 =4×6 =24

解:∵已知4、 8、 6、8需运用加、减、乘、除使等式成立 最终结果等于24 根号4 = 正2或负2 舍去=-2 ∴根号4 = 2 ∴6 × 4 × (8 ÷ 8)= 24 × 1 = 24 8 × [6 ÷(8 ÷ 4)] = 8 × (6 ÷ 2)= 8 × 3 = 24 8 + 8 + 6 + 根号4 = 16 + 6 + 2 = 22 + 2 = 24 ...

【12*(8+4)】/6 =12*12/6 =144/6 =24; (12-6)*(8-4) =6*4 =24;

共6种不同算法,举例如下: 2×(4×5-8)=24 4×2×(8-5)=24

有38种算法。 方法1:[3×﹙8-6﹚]×4=(3×2)×4=6×4=24。 方法2:[6×﹙4+8﹚]÷3=(6×12)÷3=72÷3=24。 方法3:[﹙4+8﹚×6]÷3=(12×6)÷3=72÷3=24。 方法4:﹙8-6﹚×﹙4×3﹚=2×12=24。 方法5:﹙3×4﹚×﹙8-6﹚=12×2=24。 方法6:4×[﹙8-6﹚×...

1: (2 × 7 - 8) × 4 2: ((2 × 7) - 8) × 4 3: 4 × (2 × 7 - 8) 4: 4 × ((2 × 7) - 8) 5: 4 × (7 × 2 - 8) 6: 4 × ((7 × 2) - 8) 7: 4 × 7 - 8 ÷ 2 8: (4 × 7) - 8 ÷ 2 9: 4 × 7 -(8 ÷ 2) 10: (4 × 7) - (8 ÷ 2) 11: (7 × 2 - 8) × 4 12: ((7 × 2...

(2+6/6)*8 =(2+1)*8 =3*8 =24; (2-6+8)*6 =4*6 =24; (2*6-8)*6 =(12-8)*6 =4*6 =24; 2*6*(8-6) =12*2 =24; …… 供参考。

4, 8, 6, 1的24点答案: 1: (8 - 4) × 6 × 1 2: ((8 - 4) × 6) × 1 3: (8 - 4) × (6 × 1) 4: (8 - 4) × 6 ÷ 1 5: ((8 - 4) × 6) ÷ 1 6: (8 - 4) × (6 ÷ 1) 7: (8 - 4) × 1 × 6 8: (8 - 4 × 1) × 6 9: ((8 - 4) × 1) × 6 10: (8 - (4 × 1)) × 6 1...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com