lzth.net
当前位置:首页 >> 熬(āo)这个多音字怎么组词? >>

熬(āo)这个多音字怎么组词?

熬煎 [áojiān] 比喻忧愁与苦难折磨 受尽熬煎 也说煎熬 苦熬[kǔáo] 忍受着痛苦度[日子] 熬夜 [áoyè] 到深夜还不睡或一夜不睡 熬出头 [āochūtóu] 忍耐支撑到了情况好转的时候 熬不过 [áobuguò] 不能忍耐支持到一定时间 熬更守夜 [áogēngshǒuyè] ...

熬汤、 熬煎、 苦熬、 煎熬、 熬心、 难熬、 熬夜、 熬磨、 熬困、 熬刑、 车熬、 熬炼、 熬煮、 炮熬、 熬油、 设熬、 熬熬、 熬稃、 熬然、 熬锅、 淳熬、 熬眼、 熬头、 燋熬、 熬炙、 烹熬、 熬审、 焦熬、 熬累、 熬愁、 熬茶、 烝熬、 打...

熬煎 [áojiān] 比喻忧愁与苦难折磨 受尽熬煎 也说煎熬 苦熬[kǔáo] 忍受着痛苦度[日子] 熬夜 [áoyè] 到深夜还不睡或一夜不睡 熬出头 [āochūtóu] 忍耐支撑到了情况好转的时候 熬不过 [áobuguò] 不能忍耐支持到一定时间 熬更守夜 [áogēngshǒuyè] ...

熬āo(动)烹调方法之一;把蔬菜等放在水里煮:~白菜|~豆腐。 熬áo(1)(动)把东西放在容器里煮:~菜|~药|~粥。 (2)(动)忍受(疼痛或艰苦的生活等):~日子|~夜。

熬了多音字组词 [āo] 熬波打熬耐霜熬寒 [áo] 熬煎熬炼难熬熬更守夜熬枯受淡熬肠刮肚熬姜呷醋熬清守淡

秧 yāng 秧苗 秧歌 育秧 病秧子 秧信 栽秧 炒秧子 敖 áo ◎ 古同“熬”,煎熬。◎ 姓。 仓敖 敖不可长 敖然

ái (呆板) āi(挨近) āo(熬菜) bǎ(把握) bà(耙田) dāi(呆子) ái(挨打) áo(熬夜) bà(把子) pá(耙子) bǎi(柏树) bǎi(大伯子) bànɡ(磅秤) bǎnɡ(肩膀) bāo(剥皮) bó (柏林) bó(伯伯) pánɡ(磅礴) pánɡ(膀胱) bō (剥削) bēi(背书包) bì(便秘) biàn(方便...

ái (呆板) āi(挨近) āo(熬菜) bǎ(把握) bà(耙田) dāi(呆子) ái(挨打) áo(熬夜) bà(把子) pá(耙子) bǎi(柏树) bǎi(大伯子) bànɡ(磅秤) bǎnɡ(肩膀) bāo(剥皮) bó (柏林) bó(伯伯) pánɡ(磅礴) pánɡ(膀胱) bō (剥削) bēi(背书包) bì(便秘) biàn(方便...

拳不是多音字。 拳 拼音:quán 解释: 1. 屈指卷(juǎn )握起来的手:~头(“头”读轻声)。 2. 徒手的武术:~术。打~。太极~。~谱。~脚。 3. 肢体弯曲:~曲。~起腿来。 4. 量词,用于拳头打人的动作:打他几~。

初中多音字及组词: 阿①ā,阿姨;②ē,阿谀奉承,阿胶。 挨[挨āi]挨门挨户、挨次;挨着坐、一个挨一个。 [挨ái]挨打、挨饿;苦日子难挨;挨时间。 艾[艾ài]方兴未艾;少艾(年轻漂亮的人)。 [艾yì]自怨自艾;惩艾。 熬 āo 熬菜;熬白菜;熬豆腐;...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com