lzth.net
当前位置:首页 >> 曹植《白马篇》 >>

曹植《白马篇》

白马饰金羁(机),连翩(篇)西北驰。 借问谁家子,幽并游侠儿。 少小去乡邑(易),扬声沙漠垂。 宿昔秉(丙)良弓,楛(户)矢(史)何参差。 控弦破左的(递),右发摧月支。 仰手接飞猱(挠),俯身散马蹄。 狡捷过猴猿,勇剽(标)若豹螭...

白马篇 bái mǎ shì jīn jī ,lián piān xī běi chí 。jiè wèn shuí jiā zǐ ,yōu bìng yóu xiá ér 。 白马饰金羁,连翩西北驰。借问谁家子,幽并游侠儿。 shǎo xiǎo qù xiāng yì ,yáng shēng shā mò chuí 。sù xī bǐng liáng gōng ,kǔ shǐ hé ...

1、名句 ①仰手接飞猱,俯身散马蹄。 ②捐躯赴国难,视死忽如归! 2、原文 白马篇 白马饰金羁,连翩西北驰。借问谁家子,幽并游侠儿。 少小去乡邑,扬声沙漠垂。宿昔秉良弓,楛矢何参差。 控弦破左的,右发摧月支。仰手接飞猱,俯身散马蹄。 狡捷...

曹植192-232,字子建,曹操的第三子。生于乱世,自幼即随父四方征战,"南极赤岸,东临沧海,西望玉门,北出玄塞"。自东汉末年分裂割据以来,为国家的统一和社会的安定而献身一直是时代的最强音。时代的这种召唤,加上为国家统一而南征北战的曹操...

大背景就是建安时代,正当汉末天下大乱之际。小背景,是这首诗写于曹植的早期阶段,也就是曹丕被封为太子进而继承王位之前。 这一时期,曹植在政治上抱负远大,还没有经历打击和迫害,所以这个阶段的作品,以慷慨激昂、“任气”、“使才”为主。 从...

在这首诗中,曹植以浓墨重彩描绘了一位武艺高超、渴望为国立功甚至不惜牺牲生命的游侠少年形象,借以抒发自己的报国激情.诗歌的风格雄放,气氛热烈,语言精美,称得上是情调兼胜.

三篇作品的异同如下: 曹操的《蒿里行》是以自己悲悯的眼光,看待世事的沉浮和黎民的悲苦; 曹丕的《燕歌行》是以独守空房的已夫之妇的哀怨来表达对世道荒乱无情的怨诉; 曹植的《白马篇》通过对游侠快意恩仇的描写来表达自己欲扫清世间不平处的...

白马饰金羁[3]连翩西北驰[4]。借问谁家子,幽并游侠儿[5]少小去乡邑,扬声沙漠垂[6]。宿昔秉良弓,楛矢何参差[7]。控弦破左的,右发摧月支。仰手接飞猱,俯身散马蹄[8]。狡捷过猴猿,勇剽若豹螭[9]。边城多警急,虏骑数迁移[10]羽檄从北来,厉马...

白马饰金羁(ji一声),连翩西北驰。 借问谁家子,幽并游侠儿。 少小去乡邑(yi四声),扬声沙漠陲。 宿昔秉良弓,楛(hu四声)矢(shi三声)何参(cen一声()差(ci一声)。 控弦破左的,右发摧月支。 仰手接飞猱(nao二声),俯身散马蹄。 狡捷过猴猿,勇剽...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com