lzth.net
当前位置:首页 >> 出自《论语》的成语及解释 >>

出自《论语》的成语及解释

学而不厌 【拼 音】:xué ér bù yàn 【解 释】:学习总感到不满足.形容好学.厌:满足. 【出 处】:《论语·述而》:“默而识之;学而不厌;诲人不倦;何有于我哉?” 诲人不倦 【拼 音】:huì rén bù juàn 【解 释】:诲:教导;诱导;倦:厌烦.指教导别人而...

1、不耻下问;不以向学问比自己差的或职位比自己低的人请教为可耻.《论语·公治长》:"敏而好学,不耻下问." 2、不得其死;指人不得善终.《论语·先进》:"若由也,不得其死然." 3、不亦乐乎;《论语·学而》:"有朋自远方来,不亦乐乎!"现在常用以表示事...

【词目】举一反三 【语法】 联合式;作谓语、定语、状语;含褒义。 【解释】 反:类推,推及,推论。列举出一件事情,进而以此类推知道其它许多事情。比喻从懂得的一点,类推而知道其它的。形容善于推论,能触类旁通,善于学习,能够由此知彼。 ...

1、不亦乐乎:不是很愉快吗? 2、三十而立:人在三十岁时就应该确定自己的人生目标与发展方向. 3、从心所欲:和随心所欲的意思差不多.随自己的心意和爱好,想怎样便怎样. 4、温故知新:经常复习学过的知识,从而能获得新的知识.也指吸取历史经验,更...

温故知新、敏而好学、不耻下问、诲人不倦等。 【词语】:学而时习之 【注音】:xué ér shí xí zhī 【释义】:学过的内容要经常复习它。 【词语】:温故知新 【注音】:wēn gù zhī xīn 【释义】:温:温习;故:旧的。温习旧的知识,得到新的理解...

1、【犯上作乱】犯:干犯。封建统治者指人民的反抗、起义。【出处】《论语·学而》:“不好犯上,而好作乱者,未之有也。”2、【巧言令色】巧言:花言巧语;令色:讨好的表情。形容花言巧语,虚伪讨好。【出处】《尚书·皋陶谟》:“何迁乎有苗,何畏...

成语:不亦乐乎、三十而立、从心所欲、温故知新、疏食饮水、择善而从、三人行必有我师、不舍昼夜、逝者如夫、匹夫不可夺志 解释:1、子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”孔子说:“温习学过的知识...

【有教无类】 【出处】子曰:“有教无类。”(《卫灵公》) 【释义】不论什么人都给以教育。 【诲人不倦】 【出处】子曰:“诲人不倦,则可谓云尔已矣。”(《述而》) 【释义】教别人时耐心、不厌倦。 .【学而不厌】 【出处】子曰:“默而识之,学而...

哀而不伤 [āi ér bù shāng][出自:《论语·八佾》:“子曰:‘《关雎》乐而不淫,哀而不伤。’ 解释: 哀:悲哀;伤:伤害。忧愁而不悲伤。比喻做事没有过头也无不及。 爱礼存羊 [ài lǐ cún yáng][出自:《论语·八佾》:“子贡欲去告朔之饩羊,子曰:‘...

论语》成语、俗语集释 一提起《论语》,大家都会感到陌生和遥远,认为读《论语》的都是老学究。特别是学生,更感到《论语》与他们的思想格格不入。其实,不仅《论语》所代表的儒家文化几乎是中华文化的代名词(姑且这样说),至今还影响深远,就...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com