lzth.net
当前位置:首页 >> 出自论语的成语 >>

出自论语的成语

1、【犯上作乱】《学而》:“不好犯上,而好作乱者,未之有也。” 2、【巧言令色】《学而》子曰:“巧言令色,鲜矣仁1 3、【一言以蔽之】《为政》:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪。’” 4、【温故知新】《为政》:“温故而知新,可以为师矣。...

1-1、【学而时习之】——学过的内容要经常复习它。《论语·学而》(1·1):“子曰:' 学而时习之,不亦说乎1 1-2、【不亦乐乎】——不是很高兴的吗?《论语·学而》(1·1):“有朋自远方来,不亦乐乎1 1-3、【犯上作乱】——犯:干犯。封建统治者指人民...

学而不厌 【拼 音】:xué ér bù yàn 【解 释】:学习总感到不满足.形容好学.厌:满足. 【出 处】:《论语·述而》:“默而识之;学而不厌;诲人不倦;何有于我哉?” 诲人不倦 【拼 音】:huì rén bù juàn 【解 释】:诲:教导;诱导;倦:厌烦.指教导别人而...

一息尚存——一息尚存,此志不容稍懈。 有朋自远方来,不亦乐乎——学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而 不愠,不亦君子乎? 巧言令色——巧言令色,鲜矣仁! 言而有信——事父母能竭其力,事君能致其身,与朋友交言而有信。 众星拱...

述而》举一隅不以三隅反,以友辅仁,学识渊博.学而》曾子曰.万章下》 孔子之谓集大成,不尤人,是接近仁者的风范,也不责怪别人不能体谅我.刚毅木讷《论语,学习对方的优点,有羞耻反悔的心,泅手渡河. 14,好卖弄小聪明.) 28,一瓢饮,好行小惠,才是名符其...

小结论语十则成语。 ——不亦乐乎,温故知新,不耻下问,三人行,必有我师焉,择善而从,学而不厌,诲人不倦 1不亦乐乎 3温故而知新 5知之为知之,不知为不知,是知也 6见贤思齐 7三人行,必有我师焉 8任重道远 10己所不欲,勿施于人 1、不耻下问;不以...

1、【犯上作乱】犯:干犯.封建统治者指人民的反抗、起义. 【出处】《论语·学而》:“不好犯上,而好作乱者,未之有也.” 2、【巧言令色】巧言:花言巧语;令色:讨好的表情.形容花言巧语,虚伪讨好. 【出处】《尚书·皋陶谟》:“何迁乎有苗,何畏乎巧言...

1、 不耻下问 不以向学问比自己差的或职位比自己低的人请教为可耻.《论语·公治长》:“敏而好学,不耻下问.” 2、 不得其死 指人不得善终.《论语·先进》:“若由也,不得其死然.” 3、 不亦乐乎 《论语·学而》:“有朋自远方来,不亦乐乎!”现在常用以表...

论语中的成语,总结如下: 1 不亦乐乎 《学而》 原文:有朋自远方来,不亦乐乎? 翻译:有朋友从远方来到,不也是很快乐的事情吗? 成语义:①不也是很快乐;②表示程度过甚,达到难以应付的地步;③表示情况令人满意;④表示十分高兴。 2 犯上作乱 ...

温故知新 见贤思齐 己所不欲,勿施于人 任重道远 不亦乐乎 温故知新 不耻下问 择善而从 死而后已 三人行,必有我师焉

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com