lzth.net
当前位置:首页 >> 出自论语的成语 >>

出自论语的成语

1、【犯上作乱】《学而》:“不好犯上,而好作乱者,未之有也。” 2、【巧言令色】《学而》子曰:“巧言令色,鲜矣仁1 3、【一言以蔽之】《为政》:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪。’” 4、【温故知新】《为政》:“温故而知新,可以为师矣。...

温故知新 见贤思齐 己所不欲,勿施于人 任重道远 不亦乐乎 温故知新 不耻下问 择善而从 死而后已 三人行,必有我师焉

学而不厌 【拼 音】:xué ér bù yàn 【解 释】:学习总感到不满足.形容好学.厌:满足. 【出 处】:《论语·述而》:“默而识之;学而不厌;诲人不倦;何有于我哉?” 诲人不倦 【拼 音】:huì rén bù juàn 【解 释】:诲:教导;诱导;倦:厌烦.指教导别人而...

《学而篇第一》 1-1、【学而时习之】——学过的内容要经常复习它。《论语·学而》(1·1):“子曰:'学而时习之,不亦说乎!” 1-2、【不亦乐乎】——不是很高兴的吗?《论语·学而》(1·1):“有朋自远方来,不亦乐乎!” 1-3、【犯上作乱】——犯:干犯。封建统...

孔子的成语有: (1) 犯上作乱:“不好犯上,而好作乱,未之有也。”(《学尔篇》)释:不喜欢触犯上级,却喜欢造反,这种人从来没有过。 (2) 巧言令色:“巧言令色,鲜矣仁1(《学尔篇》)释:花言巧语,伪善的面貌,这种人,“仁德”是不会多的...

小结论语十则成语。 ——不亦乐乎,温故知新,不耻下问,三人行,必有我师焉,择善而从,学而不厌,诲人不倦 1不亦乐乎 3温故而知新 5知之为知之,不知为不知,是知也 6见贤思齐 7三人行,必有我师焉 8任重道远 10己所不欲,勿施于人 1、不耻下问;不以...

哀而不伤 āi ér bù shāng 哀:悲哀;伤:伤害。忧愁而不悲伤。比喻做事没有过头也无不及。 《论语·八佾》:“子曰:‘《关雎》乐而不淫,哀而不伤。’” 她喜欢打扮,愿意有朋友,可是这都不过是一些小小的、~的、青春的游戏。(老舍《四世同堂》四...

1、 不耻下问 不以向学问比自己差的或职位比自己低的人请教为可耻.《论语·公治长》:“敏而好学,不耻下问.” 2、 不得其死 指人不得善终.《论语·先进》:“若由也,不得其死然.” 3、 不亦乐乎 《论语·学而》:“有朋自远方来,不亦乐乎!”现在常用以表...

1、不耻下问;不以向学问比自己差的或职位比自己低的人请教为可耻。《论语·公治长》:"敏而好学,不耻下问。" 2、不得其死;指人不得善终。《论语·先进》:"若由也,不得其死然。" 3、不亦乐乎;《论语·学而》:"有朋自远方来,不亦乐乎!"现在常用...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com