lzth.net
当前位置:首页 >> 登鹳雀楼拼音怎么读 >>

登鹳雀楼拼音怎么读

拼音:guàn

登鹳雀楼 读音如下:(普通话拼音读法)登(dēng)鹳(guàn)雀(què)楼(lóu)拼音,是拼读音节的过程,就是按照普通话音节的构成规律把声母、介母、韵母急速连续拼合并加上声调而成为一个音节.

dēng guàn què lóu .登鹳雀楼 白日依山尽,黄河入海流.欲穷千里目,更上一层楼.白话译文:太阳依傍山峦渐渐下落,黄河向着大海滔滔东流.如果要想遍览千里风景,那就请再登上一层高楼.创作背景:此诗是唐代诗人王之涣仅存的六首

登鹳雀楼 注音 jiǒng lín fēi niǎo shàng 迥临飞鸟上, gāo chū shì chén jiān 高出世尘间. tiān shì wéi píng yě ,天势围平野, hé liú rù duàn shān 河流入断山

登鹳雀楼拼音:[dēng guàn què lóu][释义] 诗篇名.唐代王之涣作.鹳雀楼,在今山西永济.全文为:“白日依山尽,黄河入海流.欲穷千里目,更上一层楼.”前两句写出登临所见的壮阔景色,气象雄浑;后两句将诗篇导入新境界,富有哲理.是千古传诵的名作. 【登鹳雀楼】诗篇名.唐代王之涣作.鹳雀楼,在今山西永济.全文为:“白日依山尽,黄河入海流.欲穷千里目,更上一层楼.”前两句写出登临所见的壮阔景色,气象雄浑;后两句将诗篇导入新境界,富有哲理.是千古传诵的名作.

登鹳雀楼拼音:[dēng guàn què lóu]全文为:“白日依山尽,黄河入海流.欲穷千里目,更上一层楼.”前两句写出登临所见的壮阔景色,气象雄浑;后两句将诗篇导入新境界,富有哲理.是千古传诵的名作.

登鹳雀楼 唐,王之涣 báirìyshünjìnhuánghrùhǎiliú白 日 依 山 尽, 黄 河 入 海 流. yùqingqiünlǐmùgngshàngyìcnglu欲 穷 千 里 目, 更 上 一 层 楼.

bái rì yī shān jìn 白 日 依 山 尽 huáng hé rù hǎi liú 黄 河 入 海 流 yù qióng qiān lǐ mù 欲 穷 千 里 目 gèng shàng yi céng lóu 更 上 一 层 楼

deng huan que lou wang zhi huan bai ri yi shan jin ,huang he ru hai liu.yu qiong qian li mu,geng shang yi ceng lou.

dēng guàn què lóu 登 鹳 雀 楼

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com