lzth.net
当前位置:首页 >> 耳什么为什么成语 >>

耳什么为什么成语

词目:震耳欲聋 发音:zhèn ěr yù lóng 释义:欲:要,快要.形容声音很大,耳朵都快震聋了.指某件事使人震动很大.出处:沙汀《呼嚎》:“每座茶馆里都人声鼎沸,而超越这个,则是茶堂倌震耳欲聋的吆喝声.” 示例:马路上,

雷耳是什么成语如雷贯耳 如雷贯耳 rú léi guàn ěr 【解释】贯:贯穿,进入.响亮得象雷声传进耳朵里.形容人的名声大. 【出处】元无名氏《冻苏秦》第一折:“久闻先生大名,如雷贯耳.” 【

包含“耳”的成语共有249个扒耳搔腮稗耳贩目闭目塞耳避人耳目不绝于耳不堪入耳长目飞耳充耳不闻出口入耳窗外有耳垂耳下首垂头塞耳当耳边风当耳旁风盗铃掩耳盗钟掩耳盗锺掩耳道听耳食鼎铛有耳东风过耳东风马耳洞心骇耳杜耳恶闻顿足

掩耳盗铃、耳濡目染、震耳欲聋、耳提面命、耳熟能详、充耳不闻、洗耳恭听、隔墙有耳、耳鬓厮磨、耳目一新、如雷贯耳、忠言逆耳、交头接耳、耳顺之年、不绝于耳、掩耳盗钟、面红耳赤、口耳相传、迅雷不及掩耳、俯首帖耳、耳闻目睹、抓耳挠腮、言犹在耳、马耳东风、黄耳传书、马耳春风、法不传六耳、耳聪目明、肥头大耳、耳听八方

不过耳目

面红耳赤、 掩人耳目、 属人耳目、 酒酣耳热、 目达耳通、 眼花耳热、 舌敝耳聋、 眼瞎耳聋、 道听耳食、 豁人耳目、 目击耳闻、 在人耳目

问题:抓什么耳什么的成语?回答:1、抓的成语:抓耳挠腮、抓头挖耳、抓乖卖俏、抓乖弄俏、抓心挠肝、抓破脸子、抓牛鼻子、抓破面皮.2、耳的成语:耳聪目明、耳熟能详、耳濡目染、耳根清净、耳目一新、耳不离腮、耳提面命、耳鬓厮

口耳相传 口说耳听地往下传授.疾雷不及掩耳 突然响起雷声,使人来不及掩耳.比喻事情或动作来得突然,使人来不及防备.耳后生风 像耳后刮风一样.形容激烈、迅速运动时耳后根产生的感觉.耳食之谈 耳食:以耳吃食,指不加审察,轻信

面红耳赤、掩人耳目、属人耳目、酒酣耳热、目达耳通、眼花耳热、舌敝耳聋、眼瞎耳聋、道听耳食、豁人耳目、目击耳闻、在人耳目

耳聪目明 聪:听觉灵敏;明:眼力敏锐.听得清楚,看得明白.形容头脑清楚,眼光敏锐. 耳鸣目眩 眩:眩晕.两耳作响,两眼眩晕 耳染目濡 染:沾染;濡:沾湿.耳朵经常听到,眼睛经常看到,不知不觉地受到影响 耳濡目击 濡:沾湿.耳

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com