lzth.net
当前位置:首页 >> 解方程.5x+2.4×15=6 >>

解方程.5x+2.4×15=6

(1)5x+2.4×15=66 5x+36=66, 5x+36-36=66-36, 5x×15=30×15, x=6;(2)3.2x+2.8x-x=1, 5x=1, 5x×15=1×15, x=15.

(1)5x+2.4×15=66, 5x+36=66, 5x+36-36=66-36, 5x=30, 5x÷5=30÷5, x=6;(2)3.2x+2.8x-x=1, 5x=1, 5x÷5=1÷5, x=0.2;(3)2.5×16-8x=12, 40-8x=12, 40-8x+8x=12+8x, 8x+12=40,8x+12-12=40-12, 8x=28, 8x÷8=28÷8, x=3.5.

功课要自己做

3x-5x0.6=2.4 解:3x-3=2.4 3x=2.4+3 3x=5.4 x=5.4÷3 x=1.8

2X-1.8=X+2.4 2X-X=2.4+1.8 X=4.2 3X-2(10-X)=15 3X-20+2X=15 3X+2X=15+20 5X=35 X=7 (2X+3)*2=5X-4 4X+6=5X-4 4X-5X=-4-6 -X=-10 X=10 18/4X-3=9 18-12X=36X 36X+12X=18 48X=18 X=8/3 (4-X)*7=(X-4)*9 28-7X=9X-36 9X+7X=28+36 16X=64 X=4 2*(3...

5X-15=30 5x=45 x=9 25*4+5X=120 5x=20 x=4 7*8-6X=38 6x=18 x=3 5X-3.6=2.4 5x=6 x=1.2 2X/5.6=1.2 x=1.2*2.8 x=3.36

x+5.9=23.8 移项得:x=23.8-5.9 x=17.9 7x+2x=10.8 合并同类项得:9x=10.8 x=1.2 4×3+6x=54 移项得:6x=54-12 6x=42 x=7 18x-12x=24.6 合并同类项得:6x=24.6 x=4.1 5x+2.4×8=32.4 移项得:5x=32.4-19.2 5x=13.2 x=2.64 8x-3.8=17 移项得:8x=17...

解: 7x-5×1.2=2.4 7x-6=2.4 7x=2.4+6 7x=8.4 x=8.4÷7 x=1.2

2.4x5+5x=22 解:12+5x=22 12-12+5x=22-12 5x=10 5x÷5=10÷5 x=2 这是小学解法 根据“等式的性质”解方程,即在方程两边同时加上(或减去)同一个数,方程两边仍然相等。同理,在方程两边同时乘(或除以)相同的数,方程两边仍然相等。注意:0除外。

4×3+6x=54 6x=54-12 6x=42 x=7 5x+2.4×8=32.4 5x=32.4-19.2 5x=13.2 x=2.64

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com