lzth.net
当前位置:首页 >> 你好,我现在有事不在,有事请打电话或留言,谢谢 用粤语怎么说啊???? >>

你好,我现在有事不在,有事请打电话或留言,谢谢 用粤语怎么说啊????

nei hou, o yi ga you xi en hai dou. you xi qian da ding wa wa lao ying. duo jie !

唔好意思,我依家忙紧,有事请留低口讯,回头再复返俾你.

唔该,帮手吓XX.唔该,我想XX.

对吾住,我依家吾方便接听你既电话,请“滴”声后留言

(普)现在是2点.(粤)衣家系两点 (普)你在干什么?(粤)你系度做乜啊? (普)你吃饭了没?(粤)你食左饭未啊? (普)你叫什么名字?(粤)你叫咩名啊? (普)谢谢(粤)唔该 (普)对不起/不好意思(粤)对唔住/唔好意思 (

谢谢 不客气 再见 拜拜

假如有一日我唔再甘关心你嘎话,你一定要好好甘照顾自己,唔准将唔食饭当成习惯,甘样会饿坏身体嘎,知道无?其实同你一齐嘎日子系我最开心噶,因为你比佐好多人地比唔到噶,可就系天要捉弄我,我点都要走啦,唔该你一定要好好关心自己,我走啦,念我果阵睇睇我地一齐影D相,记得每日要比电话我!

(你好)雷好.(谢谢)多借 .(晚上好)蛮想好早上好(早胜好)

有区别,谢谢可以用在所有情况,而唔该就不能,别人帮你提给你东西可以说唔该,或者想别人帮助你就可以说“唔该,帮下忙”,如果你是要收钱的,就不能说“唔该,28元”,这样别人会觉得你是来手数的,不礼貌.

您好 七夜、家の云袭为您解答,望您采纳五星满意答案,勾上原创+能解决.谢谢 这是线路的问题 您重新拨打一遍或者稍后再拨打就好了

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com