lzth.net
当前位置:首页 >> 拼音秋兴八首 >>

拼音秋兴八首

《秋兴八首》 yù lù diāo shānɡ fēnɡ shù lín , wū shān wū xiá qì xiāo sēn 。 玉 露 凋 伤 枫 树 林 , 巫 山 巫 峡 气 萧 森 。 jiānɡ jiān bō lànɡ jiān tiān yǒnɡ , sāi shànɡ fēnɡ yún jiē dì yīn 。 江 间 波 浪 兼 天 涌 , 塞 上 风 ...

这么麻烦的东西,你应该悬赏才对。 看好了,如下: 秋兴 杜甫 yù lù diāo shānɡ fēnɡ shù lín , wū shān wū xiá qì xiāo sēn 。 玉 露 凋 伤 枫 树 林 , 巫 山 巫 峡 气 萧 森 。 jiānɡ jiān bō lànɡ jiān tiān yǒnɡ , sāi shànɡ fēnɡ yún ji...

yù lù diāo shāng fēng shù lín ,wū shān wū xiá qì xiāo sēn 。 玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。 jiāng jiān bō làng jiān tiān yǒng ,sāi shàng fēng yún jiē dì yīn 。 江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。 cóng jú liǎng kāi tā rì lèi ,...

秋兴八首·其一 杜甫 玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。 江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。 丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。 寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。 qiū xìng bā shǒu ·qí yī dù fǔ yù lù diāo shāng fēng shù lín ,wū shān wū xiá...

秋兴八首拼音 如下:(普通话拼音读法) 秋(qiū)兴(xìng)八(bā)首(shǒu) 拼音,是拼读音节的过程,就是按照普通话音节的构成规律 把声母、介母、韵母急速连续拼合并加上声调而成为一个音节。

秋兴八首(其一) 作者:杜甫 玉露凋(dīāo)伤枫树林,巫山巫峡气萧森。 江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。 丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。 寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧(zhēn)。 【解析】 1.这是八首中的第一首,写夔(kuí)州一带的秋景,寄...

秋兴其五的拼音 如下:(普通话拼音) 秋(qiū)兴(xìng)其(qí)五(wǔ) 拼音,是拼读音节的过程,就是按照普通话音节的构成规律 把声母、介母、韵母急速连续拼合并加上声调而成为一个音节。

qiū xīng bā shǒu qí sān 秋兴八首 其三 táng dù fǔ 唐 杜甫 qiān jiā shān guō jìng zhāo huī , yī rì jiāng lóu zuò cuì wēi 。 千家山郭静朝晖,一日江楼坐翠微。 xìn sù yú rén huán fàn fàn , qīng qiū yàn zǐ gù fēi fēi 。 信宿渔人还...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com