lzth.net
当前位置:首页 >> 拼音秋兴八首 >>

拼音秋兴八首

《秋兴八首》 yù lù diāo shānɡ fēnɡ shù lín , wū shān wū xiá qì xiāo sēn 。 玉 露 凋 伤 枫 树 林 , 巫 山 巫 峡 气 萧 森 。 jiānɡ jiān bō lànɡ jiān tiān yǒnɡ , sāi shànɡ fēnɡ yún jiē dì yīn 。 江 间 波 浪 兼 天 涌 , 塞 上 风 ...

秋兴八首·其一 杜甫 玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。 江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。 丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。 寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。 qiū xìng bā shǒu ·qí yī dù fǔ yù lù diāo shāng fēng shù lín ,wū shān wū xiá...

一、《秋兴八首·其一》 唐代:杜甫 玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。 江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。 丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。 寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。 释义: 枫树在深秋露水的侵蚀下逐渐凋零、残伤,巫山和巫峡也笼罩...

这么麻烦的东西,你应该悬赏才对。 看好了,如下: 秋兴 杜甫 yù lù diāo shānɡ fēnɡ shù lín , wū shān wū xiá qì xiāo sēn 。 玉 露 凋 伤 枫 树 林 , 巫 山 巫 峡 气 萧 森 。 jiānɡ jiān bō lànɡ jiān tiān yǒnɡ , sāi shànɡ fēnɡ yún ji...

秋兴八首(其一) 作者:杜甫 玉露凋(dīāo)伤枫树林,巫山巫峡气萧森。 江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。 丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。 寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧(zhēn)。 【解析】 1.这是八首中的第一首,写夔(kuí)州一带的秋景,寄...

秋兴八首拼音 如下:(普通话拼音读法) 秋(qiū)兴(xìng)八(bā)首(shǒu) 拼音,是拼读音节的过程,就是按照普通话音节的构成规律 把声母、介母、韵母急速连续拼合并加上声调而成为一个音节。

yù lù diāo shāng fēng shù lín ,wū shān wū xiá qì xiāo sēn 。 玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。 jiāng jiān bō làng jiān tiān yǒng ,sāi shàng fēng yún jiē dì yīn 。 江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。 cóng jú liǎng kāi tā rì lèi ,...

qiū xīng bā shǒu qí sān 秋兴八首 其三 táng dù fǔ 唐 杜甫 qiān jiā shān guō jìng zhāo huī , yī rì jiāng lóu zuò cuì wēi 。 千家山郭静朝晖,一日江楼坐翠微。 xìn sù yú rén huán fàn fàn , qīng qiū yàn zǐ gù fēi fēi 。 信宿渔人还...

秋兴其五的拼音 如下:(普通话拼音) 秋(qiū)兴(xìng)其(qí)五(wǔ) 拼音,是拼读音节的过程,就是按照普通话音节的构成规律 把声母、介母、韵母急速连续拼合并加上声调而成为一个音节。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com