lzth.net
当前位置:首页 >> 诗经:寤寐求之和寤寐思服有什么区别 >>

诗经:寤寐求之和寤寐思服有什么区别

【解释】两句诗句的意思都是梦寐以求。主要表现出诗人对于恋人不得相见产生的思念之情。并没有本质的区别,而是出于诗歌多样性原则采取的同意语表达。

当诗人对淑女的追求没有得到答复后,心中炽热的情感不仅没有冷却下来,反而对佳人更加相思。无论诗人睡着了还是醒着时,梦中、眼前总是出现少女的形象,真是到了“才下眉头,却上心头”的地步,心中不住地说着:“想念呀!想念呀1以至于彻夜难眠。...

寤寐思服的读音是:wù mèi sī fú。 意思是:醒来梦中都思念(美丽善良的女子)。 出自《诗经》的第一篇:《国风·周南·关雎》,原诗为: 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服...

《关雎》 作者:《诗经》 (先秦) 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟...

题目:《诗经·关雎》 原文:关关雎鸠 在河之洲 窈窕淑女 君子好逑 参差荇菜 左右流之 窈窕淑女 寤寐求之 求之不得 寤寐思服 悠哉悠哉 辗转反侧 参差荇菜 左右采之 窈窕淑女 琴瑟友之 参差荇菜 左右芼之 窈窕淑女 钟鼓乐之 翻译: 雎鸠关关在歌唱...

一、出处 出自《国风·周南·关雎》,是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的第一首诗,通常认为是一首描写男女恋爱的情歌。 二、释义 1、求之不得: 想找都找不到。原指急切企求,但不能得到。后多形容迫切希望得到。 2、寤寐思服:美丽善良的女子...

《国风·周南·关雎》这首短小的诗篇,在中国文学史上占据着特殊的位置。它是《诗经》的第一《关雎》既承认男女之爱是自然而正常的感情,有要求对这种感情加以克制,使其符合于社会的美德, 后世之人往往各取所需的一端,加以引申发挥,而反抗封建...

无法考证具体是那个朝代的作品。 《诗经》所录诗歌时间跨度长,从西周初年(公元前11世纪)直至春秋中叶(公元前6世纪)500多年的社会生活,涵盖地域广泛,黄河以北直至江汉流域的都有。 《诗经》是中国最早的诗歌总集。是中华民族的瑰宝。《诗...

爱情诗这类作品在《诗经》中共有七十首左右,除《小雅》部分几首之外,绝大多数都集中于《国风》部分,占全部风诗的三分之一以上。 《关雎》 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤...

1、《出其东门》作者:佚名 出其东门,有女如云。虽则如云。匪我思存。缟衣綦巾,聊乐我员。 出其闉阇,有女如荼。虽则如荼,匪我思且。缟衣茹藘,聊可与娱。 释义: 信步走出东城门,美女熙熙多如云。虽然美女多如云,没有我的意中人。只有白衣...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com