lzth.net
当前位置:首页 >> 谁的组词有什么? >>

谁的组词有什么?

谁的组词有谁家、 谁边、 谁个、 谁人、 谁谁、 谁何、 谁某 、谁们、 谁子、 谁氏、谁寻、 谁料、 兀谁、 伊谁等。 一、谁们 [shuí men] 方言。疑问代词。哪一些人:那不都是原来休干住的地方吗?谁们家? 二、谁料 [shuí liào] 岂料:爱着的时候...

一、是组词如下: 1、是年 shì nián ],意思是这一年,“是”指示代词,这;即为这、此的意思。 2、总是 [ zǒng shì ] 永远地;无例外地。 3、许是[ xǔ shì ] 或许是。表委婉或测度的语气。 二、谁组词如下: 1、谁们 [ shuí men ] 方言。疑问代词...

谁有两个读音,拼音分别是shuí和shéi,分别组词有: 一、谁shuí1、谁家 [shuí jiā] 何家,哪一家。《乐府诗集·相和歌辞二·蒿里》:“蒿里谁家地,聚歛魂魄无贤愚。” 2、谁料 [shuí liào] 岂料。《二十年目睹之怪现状》第十四回:“所以我只好送他...

舍我其谁、 人生自古谁无死、 鹿死谁手、 谁是谁非、 吾谁与归、 谁人、 姓甚名谁、 谁家、 阿谁、 谁谁、 谁之罪、 谁何、 谁们、 谁料、 谁个、 伊谁、 欲谁归罪、 莫敢谁何、 兀谁、 谁生、 谁家子、 孰谁、 谁肯、 谁门、 谁侬、 何谁、 谁...

【shéi】 谁边 [shéi biān] 释义:哪里;什么地方 例句:人在谁边,今夜玉清眠不眠。 谁个 [shéi gè] 释义:哪一个人。 例句:谁个到达都会消逝。 谁人 [shéi rén] 释义:何人;哪一个。 例句:这事儿谁人不知。 谁谁 [shéi shéi] 释义:1.谁,...

谁家、 谁边、 谁人、 谁个、 谁谁、 谁何、 谁某、 谁料、 谁氏、 谁子、 谁们、 伊谁、 谁肯、 谁逻、 兀谁、 何谁、 谁数、 谁行、 谁寻、 谁生、 他谁、 大谁、 谁门、 谁差、 谁匡、 谁侬、 孰谁、 谁当、 阿谁、 谁分、 谁信道、 谁家子、...

谁的组词 :谁家、谁边、谁人、谁个、谁谁、谁何、谁某、谁料、谁氏、谁子、谁们、伊谁、谁肯、谁逻、兀谁、何谁、谁数、谁行、谁寻、谁生、他谁、大谁、谁门、谁差、谁匡、谁侬、孰谁、谁当、阿谁、谁分、谁信道、谁家子、谁之罪、谁是谁非、鹿...

谁何 阿谁 谁家 谁人 伊谁 谁堪 谁边 孰谁 何谁 谁个 兀谁 谁料 谁昔 谁侬 谁寻 谁谁 谁当 谁行 他谁 谁数 谁某 大谁 谁分 谁差 谁肯 谁生 谁子 谁氏 谁匡 谁们 谁逻 谁门 舍我其谁 鹿死谁手 吾谁与归 谁是谁非 管谁筋疼 欲谁归罪 姓甚名谁 莫敢...

拼音:shuí 释义: 疑问人称代词。 任何人,无论什么人。 组词:谁边,谁和,是谁,谁谁 《说文解字》【卷三】【言部】载:谁,何也。从言隹声。示隹切。《五音集韵》:是为切;《玉篇》是推切。 依历史语音系统推导,则正音当为"shuéi",简写作"s...

一、谁字的多音字组词有: 1、谁shuí:谁料、谁何、伊谁、何谁、谁匡等。 2、谁shéi:谁边、谁个、谁谁等。 二、基本字义 谁shuí、shéi 1、疑问人称代词:你是谁?谁何(a.哪一个人;b.诘问,呵问)。谁们。谁人。谁个。 2、任何人,无论什么...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com