lzth.net
当前位置:首页 >> 算24点给你4 4 8 9 >>

算24点给你4 4 8 9

(4-(10-9))*8=24

4X9一(4十8) =36一12 =24

1: 4 × (7 + 8 - 9) 2: 4 × ((7 + 8) - 9) 3: 4 × (7 + (8 - 9)) 4: 4 × (7 - 9 + 8) 5: 4 × ((7 - 9) + 8) 6: 4 × (7 - (9 - 8)) 7: 4 × (8 + 7 - 9) 8: 4 × ((8 + 7) - 9) 9: 4 × (8 + (7 - 9)) 10: (4 + 8) × (9 - 7) 11: 4 × (8 - 9 + 7) 12...

3+4+8+9=24 (3*4-9) *8=24 (4-9/3) *8=24 4*9-4-8=24 (9-3)*(8-4)=24 共有上面5种解法

你好!用3,4,8,9算24点,共有144种算法。 [9+﹙4+3﹚]+8 [9+﹙8+4﹚]+3 3+[4+﹙9+8﹚] ﹙4+9﹚+﹙8+3﹚ [8+﹙9+4﹚]+3 8×[﹙3+9﹚÷4] 9+[﹙8+4﹚+3] 3+[﹙4+9﹚+8] 4+[8+﹙9+3﹚] [8+﹙4+3﹚]+9 [8×﹙9+3﹚]÷4 8+...

用7,8,9,10算24点,共有8种算法。 1、﹙9×8﹚÷﹙10-7﹚=24 2、[8÷﹙10-7﹚]×9=24 3、9÷[﹙10-7﹚÷8]=24 4、8×[9÷﹙10-7﹚]=24 5、9×[8÷﹙10-7﹚]=24 6、[9÷﹙10-7﹚]×8=24 7、8÷[﹙10-7﹚÷9]=24 8、﹙8×9﹚÷﹙10-7﹚=24 24点游戏规则...

每个数字必须用且只能用一次,我已经算出来了4*9-8-4

2×9÷3×4=24

剩下三个铁定无解,我在书上查到了

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com