lzth.net
当前位置:首页 >> 用4,4,8,9怎样算成24 >>

用4,4,8,9怎样算成24

((4*9)-4)-8 (4*9)-(4+8) ((4*9)-8)-4 (4*9)-(8+4) ((4*9)-4)-8 (4*9)-(4+8) ((4*9)-8)-4 (4*9)-(8+4) ((9*4)-4)-8 (9*4)-(4+8) ((9*4)-8)-4 (9*4)-(8+4) ((9*4)-4)-8 (9*4)-(4+8) ((9*4)-8)-4 (9*4)-(8+4)

4, 8, 9, 9的24点答案: 1: (4 - 9 ÷ 9) × 8 2: (4 - (9 ÷ 9)) × 8 3: 8 × (4 - 9 ÷ 9) 4: 8 × (4 - (9 ÷ 9))

你好!用3,4,8,9算24点,共有144种算法。 [9+﹙4+3﹚]+8 [9+﹙8+4﹚]+3 3+[4+﹙9+8﹚] ﹙4+9﹚+﹙8+3﹚ [8+﹙9+4﹚]+3 8×[﹙3+9﹚÷4] 9+[﹙8+4﹚+3] 3+[﹙4+9﹚+8] 4+[8+﹙9+3﹚] [8+﹙4+3﹚]+9 [8×﹙9+3﹚]÷4 8+...

4×(9-1)-8=4×8-8=32-8=24 4×8-(9-1)=32-8=24 4×8-9+1=32-9+1=23+1=24 9÷[(4-1)÷8]=9÷(3÷8)=9÷3/8=9×8/3=3×8=24 9÷(4-1)×8=9÷3×8=3×8=24 9×8÷(4-1)=72÷3=24

1+((4*8)-9) (1+(4*8))-9 1+((8*4)-9) (1+(8*4))-9 1-(9-(4*8)) (1-9)+(4*8) 1-(9-(8*4)) (1-9)+(8*4) ((4*8)+1)-9 (4*8)+(1-9) (4*8)-(9-1) ((4*8)-9)+1 (4*(9-1))-8 8/((4-1)/9) (8/(4-1))*9 ((8*4)+1)-9 (8*4)+(1-9) (8*4)-(9-1) ((8*4)-9)+1...

4×(9-8+5)

你好! 用4,5,8,9算24点,共有22种算法。 [9-﹙8-5﹚]×4 [﹙9-5﹚×4]+8 [﹙5-8﹚+9]×4 [5+﹙9-8﹚]×4 [4×﹙9-5﹚]+8 4×[﹙5-8﹚+9] 4×[9-﹙8-5﹚] 4×[﹙9-8﹚+5] 8+[﹙9-5﹚×4] [﹙9-8﹚+5]×4 4×[﹙9+5﹚-8] 4×[5+﹙9-8...

共有四种不同算法,举例如下: 4+3+8+9=24 (9+3)×8÷4=24

(4X8)一9十1

用7,8,9,10四个数,得到24的运算为:8x9÷(10-7)=24。数学上,运算是一种行为,通过已知量的可能的组合,获得新的量。运算的本质是集合之间的映射。 拓展资料:常见的运算包括加法,乘法,开方等等,这些都是一元运算,本质上是A--->B形式的映射...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com