lzth.net
当前位置:首页 >> 1,3,4,7算24点 >>

1,3,4,7算24点

4*7-1-3=24

4×7-3-1=28-4=24 3×7+4-1=21+4-1=24 (4-1)×7+3=3×7+3=21+3=24

1, 2, 4, 7的24点答案: 1: (1 - 2 + 7) × 4 2: ((1 - 2) + 7) × 4 3: (1 - (2 - 7)) × 4 4: (1 + 4 + 7) × 2 5: ((1 + 4) + 7) × 2 6: (1 + (4 + 7)) × 2 7: (1 + 7 - 2) × 4 8: ((1 + 7) - 2) × 4 9: (1 + (7 - 2)) × 4 10: (1 + 7 + 4) × 2 1...

(1+7) * (9/3) = 8*3 = 24

第一步: 7-4=3 第二步: 1+7=8 第三步: 3×8=24

(3-1)✘(5+7)

4×﹙10-1-3) =4x(9-3) =4x6 =24; 4+[﹙3-1﹚×10] =4+2x10 =4+20 =24; 4-[﹙1-3﹚×10] =4-(-2)x10 =4-(-20) =24; ﹙1+3﹚×﹙10-4﹚ =4x6 =24; ……

你好,1、4、7、18这四个数字计算出24的算法只有一种,那就是:18/((7/4)-1)=24

7,3,3,7 1: 7 × (3 + 3 ÷ 7) 2: 7 × (3 + (3 ÷ 7)) 3: 7 × (3 ÷ 7 + 3) 4: 7 × ((3 ÷ 7) + 3) 5: (3 ÷ 7 + 3) × 7 6: ((3 ÷ 7) + 3) × 7 7: (3 + 3 ÷ 7) × 7 8: (3 + (3 ÷ 7)) × 7 1,3,9,0 (1-9)*(0-3) 3*((9-1)-0) (3*(9-1))-0 3*(9-(1-0...

1.利用3×8=24、4×6=24求解. 把牌面上的四个数想办法凑成3和8、4和6,再相乘求解.如3、3、6、10可组成(10-6÷3)×3=24等.又如2、3、3、7可组成(7+3-2)×3=24等.实践证明,这种方法是利用率最大、命中率最高的一种方法. 2.利用0、11的运算特性求解. ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com