lzth.net
当前位置:首页 >> 1.9.8.4.怎么算24点 >>

1.9.8.4.怎么算24点

4×(9-1)-8=4×8-8=32-8=24 4×8-(9-1)=32-8=24 4×8-9+1=32-9+1=23+1=24 9÷[(4-1)÷8]=9÷(3÷8)=9÷3/8=9×8/3=3×8=24 9÷(4-1)×8=9÷3×8=3×8=24 9×8÷(4-1)=72÷3=24

8x4-9+1 =32-9+1 =23+1 =24

1.3.9.10.怎么等于24 答案是:(10+1)×3-9=24. “巧算24点”是一种数学游戏,游戏方式简单易学,能健脑益智,是一项极为有益的活动. “巧算24点”的游戏内容如下:一副牌中抽去大小王剩下52张,(如果初练也可只用1~10这40张牌)任意抽取4张牌(称...

24点是把4个整数通过加减乘除运算,使最后的计算结果是24的一个数学游戏 。可以考验人的智力和数学敏感性。它始于何年何月已无从考究,用自己独具的数学魅力和丰富的内涵正逐渐被越来越多的人们所接受。这种游戏方式简单易学,健脑益智,是一项...

1,2,3,4,5,6,8,12,24 只有一条对角线不对,难道题目有问题2,3,4,5,6,8,12,24,13,4,5,6,8,12,24,1,2 4,5,6,8,12,24,1,2,35,6,8,12,24,1,2,3,46,8,12,24,1,2,3,4,58,12,24,1,2,3,4,5,612,24,1,2,3,4,5,6,824,1,2,3,4,5,6,8,12

这五个数字算24点,算法很多,举例如下: (9+2-5)×(8-4)=24 (8-4+2)×(9-5)=24 9+5+8+4-2=24 ………………

1) 1118 (1+1+1)*8 2) 1126 (1+1+2)*6 3) 1127 (1+2)*(1+7) 4) 1128 (1+1*2)*8 5) 1129 (1+2)*(9-1) 6) 1134 4*(1+1)*3 7) 1135 (1+3)*(1+5) 8)1136 (1+1*3)*6 9) 1137 3*(1+1*7) 10) 1138 (1-1+3)*8 11) 1139 (1+1)*(3+9) 12) 1144 4*(1+1+4) 1...

1,8,12,12 1: 12 ÷ (12 ÷ 8 - 1) 2: 12 ÷ ((12 ÷ 8) - 1) 3,11,13,9 1: (3 + 9) × (13 - 11) 2: (13 - 11) × (3 + 9) 3: (13 - 11) × (9 + 3) 4: (9 + 3) × (13 - 11) 5,4,7,1 1: (5 - 1) × 7 - 4 2: ((5 - 1) × 7) - 4 3: 4 × 7 - 5 + 1 4: (4 ...

这可太多了, 有1000多种

1.2.7.7 1.3.4.6 1.3.12.13 1.7.13.13 1.8.12.12 1.5.11.11 1.6.6.8 1.6.11.13 2.2.10.11 5.11.12.12 8.9.10.12

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com