lzth.net
当前位置:首页 >> 2 8 9 7算24怎么算 >>

2 8 9 7算24怎么算

2, 7, 8, 9的24点答案: 1: (2 × (7 + 9)) - 8 2: 2 × (7 + 9) - 8 3: (2 × (9 + 7)) - 8 4: 2 × (9 + 7) - 8 5: (7 + 9) × 2 - 8 6: ((7 + 9) × 2) - 8 7: (9 + 7) × 2 - 8 8: ((9 + 7) × 2) - 8

你好!24点游戏题目【2,7,8,9】共有3种算法 1. [2×﹙9+7﹚]-8 2. [﹙9+7﹚×2]-8 3. [2×﹙7+9﹚]-8

(2*(7+9))-8 (2*(9+7))-8 ((7+9)*2)-8 ((9+7)*2)-8

你好 这样可以得到:[2×(9+7)]-8

8+8x(9-7) =8+8x2 =8+16 =24; 8-8x(7-9) =8-8x(-2) =8-(-16) =24; …… 供参考。

只有一种算法:2×(9+7)-8=24 有其他算法也可通过交换法变换而得,如(7+9)×2-8=24

(9+7)x2-8=24 2x(9+7)-8=24 希望帮到你 望采纳 谢谢 加油

2*6-9)*8

10减9加2乘8

9 9 8 8,如果要算出24点,估计得使用对数,因为8=2^3,即8^8=2^24,所以可以用对数来解。只要两个9能弄出个2,就能用log(底为2,8^8)算出24点,但对数我已经忘得差不多了。希望有所帮助。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com