lzth.net
当前位置:首页 >> 2、7、8、9二十四点能算吗 >>

2、7、8、9二十四点能算吗

(2*(7+9))-8=24

(2*(7+9))-8(2*(9+7))-8((7+9)*2)-8((9+7)*2)-8

2 7 8 9算24点的答案如下:1、(2 *e68a84e8a2ad7a686964616f31333431356133 (7 + 9)) - 82、2 * (7 + 9) - 83、(2 * (9 + 7)) - 84、 2 * (9 + 7) - 85、(7 + 9) * 2 - 86、((7 + 9) * 2) - 87、(9 + 7) * 2 - 88、((9 + 7) * 2) - 8扩展资料24点的游戏技巧1、

答案是2*(7+9)-8=24

1: (7 + 9) * 2 - 82: ((7 + 9) * 2) - 83: (9 + 7) * 2 - 84: ((9 + 7) * 2) - 85: (2 * (7 + 9)) - 86: 2 * (7 + 9) - 87: (2 * (9 + 7)) - 88: 2 * (9 + 7) - 8

4x9-6x2=24

解法如下:(1)(7+9)*2-8=24 (2)(9+7)*2-8=24 (3)2*(7+9)-8=24 (4)2*(9+7)-8=24

是我前进的动力! 你的采纳也会给你带去财富值的.我们相互学习, 可以追问,直到完全弄懂此题为止!不要客气.谢谢!你的采纳,或在客户端右上角评价点【满意】(7+9)x2-8.如果你认可我的回答, 请及时点击【采纳为满意回答】按钮!如有不明白

1: (2 * (7 + 9)) - 82: 2 * (7 + 9) - 83: (2 * (9 + 7)) - 84: 2 * (9 + 7) - 85: (7 + 9) * 2 - 86: ((7 + 9) * 2) - 87: (9 + 7) * 2 - 88: ((9 + 7) * 2) - 8用了脑子呢,采纳吧

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com