lzth.net
当前位置:首页 >> 4,6,8,10能不能算出24点 >>

4,6,8,10能不能算出24点

[10×﹙8-6﹚]+4=24; 4+[10×﹙8-6﹚]=24; 4+[﹙8-6﹚×10]=24; 4-[10×﹙6-8﹚]=24 8+[﹙10-6﹚×4]=24; [4×﹙10-6﹚]+8=24; [﹙10-6﹚×4]+8=24; 4-[﹙6-8﹚×10]=24; 8-[4×﹙6-10﹚]=24; [﹙8-6﹚×10]+4=24; 8-[﹙6-...

(8+4-6)×4=24 (8+4)×(6-4)=24

(4-2)×(10-8)×6 =2×2×6 =4×6 =24

(10-6)*4+8=24; 10*(8-6)+4=24; 4-10*(6-8)=24; 8-(6-10)*4=24;

解:∵已知4、 8、 6、8需运用加、减、乘、除使等式成立 最终结果等于24 根号4 = 正2或负2 舍去=-2 ∴根号4 = 2 ∴6 × 4 × (8 ÷ 8)= 24 × 1 = 24 8 × [6 ÷(8 ÷ 4)] = 8 × (6 ÷ 2)= 8 × 3 = 24 8 + 8 + 6 + 根号4 = 16 + 6 + 2 = 22 + 2 = 24 ...

8 ÷ 4 x 7 +10 = 24 你好,这是百度“ 知道专家部特约专家”的回答,有什么不明白的地方可以追问,满意请采纳

4-((4-6)*10) ((4+4)+6)+10 4+((4+6)+10) (4+(4+6))+10 4+(4+(6+10)) (4+4)+(6+10) ((4+4)+10)+6 4+((4+10)+6) (4+(4+10))+6 4+(4+(10+6)) (4+4)+(10+6) 4+((6-4)*10) ((4+6)+4)+10 4+((6+4)+10) (4+(6+4))+10 4+(6+(4+10)) (4+6)+(4+10) ((4+6)...

方法一:3×[10+4+(-6)]=24 方法二:4-[10×(-6)÷3]=24 方法三:3×(10-4)-(-6)=24 方法四: 10 - 4 -3×(-6) = 24 拓展资料: 24点——是一项极为有益的活动。它以自己独具的数学魅力和丰富的内涵正逐渐被越来越多的人们所接受。这种游戏...

10+10-4+8=24

多种算法,举例如下: 6÷(4-2)×8=24 6÷4×2×8=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com