lzth.net
当前位置:首页 >> 4个9怎么算24点 >>

4个9怎么算24点

只用加减乘除此题无解,用根号则有多解,如: 10×3÷根号4+9=24

4, 8, 9, 9的24点答案: 1: (4 - 9 ÷ 9) × 8 2: (4 - (9 ÷ 9)) × 8 3: 8 × (4 - 9 ÷ 9) 4: 8 × (4 - (9 ÷ 9))

你好,你的这4个数字是不能列式计算得24的,所以此题无解,请采纳!

2,3,4,9由此4个数字算出24 1:((9+3)*4)/2 2:(9*4*2)/3 3:(9+3)*(4-2)

3×(9-4)+9 =3×5+9 =15+9 =24 4÷[3÷(9+9)] =4÷[3÷18] =4÷1/6 =24 4×9-3-9 =36-3-9 =33-9 =24

三个奇数一个偶数还不能约分,不能24点

1118(1+1+1)*8=24 1126(1+1+2)*6=24 1127(1+2)*(1+7)=24 1128:(1*1+2)*8=24 1129:(1+2)*(9-1)=24 11210:(1+1)*(2+10)=24 1134:(1+1)*3*4=24 1135:(1+3)*(1+5)=24 1136:(1*1+3)*6=24 1137:(1*1+7)*3=24 1138:(1-1+3)*8=24 1139:(1+1)*(3+9)=24 11...

根号9*根号9+5+10=3*3+5+10=24 【10-(5-根号9)】*根号9=24

4×(9-1)-8=4×8-8=32-8=24 4×8-(9-1)=32-8=24 4×8-9+1=32-9+1=23+1=24 9÷[(4-1)÷8]=9÷(3÷8)=9÷3/8=9×8/3=3×8=24 9÷(4-1)×8=9÷3×8=3×8=24 9×8÷(4-1)=72÷3=24

1: (5 × (4 - 1)) + 9 2: 5 × (4 - 1) + 9 3: (5 × (9 - 4)) - 1 4: 5 × (9 - 4) - 1 5: (4 - 1) × 5 + 9 6: ((4 - 1) × 5) + 9 7: 9 + (5 × (4 - 1)) 8: 9 + 5 ×(4 - 1) 9: 9 - (5 × (1 - 4)) 10: 9 - 5 ×(1 - 4) 11: (9 - 4) × 5 - 1 12: ((9 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com