lzth.net
当前位置:首页 >> 8,5,4,3用三种方法算24点 >>

8,5,4,3用三种方法算24点

3×8×(5-4) =24×1 =24

4×(4-8+10)=24, 4+8÷4×10=24, (8-4)×(10-4)=24,

(8-5+3)X4 =6X4 =24

(9-4-3)x12=24 4x9÷3+12=24 (12-9+3)x4=24

有38种算法。 方法1:[3×﹙8-6﹚]×4=(3×2)×4=6×4=24。 方法2:[6×﹙4+8﹚]÷3=(6×12)÷3=72÷3=24。 方法3:[﹙4+8﹚×6]÷3=(12×6)÷3=72÷3=24。 方法4:﹙8-6﹚×﹙4×3﹚=2×12=24。 方法5:﹙3×4﹚×﹙8-6﹚=12×2=24。 方法6:4×[﹙8-6﹚×...

4x6÷(3-2)=24÷1=24。3x6+2+4=24。2x6+3x4=24 朋友,请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问。谢谢。

算24点最常用到的公式有3×8、4×6,除此外就是累加。尽量往这些方法上凑就可以得到结果了。 ①3 4 -6 10 3×[10+(-6)+4]=3×8=24 10-4-3×(-6)=6+18=24 4-10×(-6÷3)=4-(-20)=24 ②3 -5 -11 7 (7-3)×[-5-(-11)]=4×6=24

2×9÷3×4=24

以下结果由该网址算出: http://www.dffy.com/tool/24.htm 1: (2 - 3 + 4) × 8 2: ((2 - 3) + 4) × 8 3: (2 - (3 - 4)) × 8 4: 2 × (3 × (8 - 4)) 5: 2 × 3 ×(8 - 4) 6: (2 × 3) × (8 - 4) 7: (2 + 4 - 3) × 8 8: ((2 + 4) - 3) × 8 9: (2 + (4 ...

3 4 7 8 (7-3)*4+8=24 5 7 8 10 (5+7)*(10-8)=24 2 2 5 8 (5+8)*2-2=24 4 5 7 10 (7-5)*10+4=24 4 4 4 9 4*(9-4)+4=24 2 2 2 9 (9+2)*2+2=24 1 2 7 7 (7*7-1)/2=24 4 6 7 9 (9+7)*3/2=24 5 7 7 9 (5+7)*(9-7)=24 5 6 7 9 (7-5)*9+6=24 2 4 7 7 7...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lzth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com